Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
BLEKINGE BYGDEGÅRDSDISTRIKT ÅR 2017:

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Ordförande, webbansvarig: Birger Svensson, Bräkne-Hoby
vice ordförande: Tommy Kalmteg, Öljehult
kassör, sekreterare, informationsansvarig: Karin Svensson, Norra Bygget
övriga: Lars Karlsson, Bettamåla, Annelie Svensson, Möljeryd (Eringsboda) och Åke Lilja, SV Blekinge

Styrelsesuppleanter:
Birgitta Månsson, Hasselstad, Anna-Stina Bengtsson, Hanö, Ingemo Adolfsson, Lyckeby,
Jonatan Glader, Ronneby

Revisorer: Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Tage Åkesson, Leråkra
Revisorssuppleanter: Elve Mattisson, Bräkne-Hoby och Tomas Hansson, Kjettorp
Byggansvarig: Jan-Olov Olsson,Hallaro
Försäkringsansvarig: Torsten Olausson, Sibbamåla
Kulturansvarig: Tommy Kalmteg, Öljehult
Miljöansvarig: Lars Karlsson, Bettamåla
Ungdomsansvarig: Jonatan Glader, Ronneby
Landsbygdsansvarig: Lars Karlsson, Bettamåla
Valberedning: Anders Petersson, Hattatorp sammankallande, Cecilia Åkesson, Leråkra
och Gösta Hansson, Kjettorp

Styrelsesammanträden:
Distriktsstyrelsen har hållit två sammanträden: den 8 febr. i Hasselstad och den 7 juni i Möljeryd.

Distriktsstämma:
Bygdegårdsdistriktets årsstämma hölls den 2 april i Törneryds Bygdegård med 29 deltagare (13 medlemsföreningar, SV Blekinge samt Bygdegårdarnas Riksförbund var representerade). Fredrik Lantz från Törneryds bygdegårdsförening berättade om den lokala föreningens verksamhet. Musikgruppen ”Tre på G” framförde gamla godingar till eget ackompanjemang. Karin Olsson , BR pratade om framtidens bygdegårdsrörelse. Diskussionsfrågor på ämnet ventilerades och besvarades genom grupparbete.

Förbundsstämma:
Birger Svensson, Bräkne-Hoby och Torsten Olausson, Sibbamåla var distriktets ombud vid förbundsstämman i Trollhättan den 3-4 juni. Ombuden deltog även i en seminarieresa den 2 juni som behandlade utveckling, verksamhet och arrangörskap.

Nytt försäkringsavtal:
Riksförbundet har tecknat ett nytt treårigt försäkringsavtal med Länsförsäkringar Halland, som omfattar samtliga medlemsföreningar och distrikt.

Studiebesök:
Den 26 aug. gjorde 14 bygdegårdare ett studiebesök i Allhallen, Holmsjö. Nils Jedhammar visade runt och berättade om hallens planering och tillkomst och hur man finansierat hela projektet genom bl.a bidrag, sponsring och många ideella arbetstimmar.

Barn- och ungdomsverksamhet:
Bygdegården är en viktig mötesplats för barn och ungdomar. Flera av våra föreningar bedriver verksamhet för dessa efter det lokala civilsamhällets förutsättningar, t.ex. inom integrationsprojektet ”Take my hand”.
samt författarbesök, sagostunder och spökkvällsläsning för barn inom läsprojektet ”Det är väl ingen konst att läsa”.
Vid studiebesöket i Allhallen informerades det om hur man där lyckats skapa och utveckla denna verksamhet

Kurser och konferenser:
Birger Svensson, Bräkne-Hoby deltog i en distriktsordförandekonferens den 20-21 jan. i Stockholm och i en i samband med förbundsstämman.

Den 6-7 maj deltog Birger Svensson, Bräkne-Hoby i en integrationskonferens inom förbundets projekt ”Take
my hand” med fortsättning den 18-19 nov. Han närvarade även vid en byggkonferens den 20-21 okt.
Tommy Kalmteg, Öljehult bevistade förbundets kulturkonferens den 18-19 nov.

Kultur:
Under eller i nära anslutning till den landsomfattande kulturveckan inom bygdegårdsrörelsen i oktober genomförde medlemsföreningarna olika kulturaktiviteter.
Distriktet och medlemsföreningarna besökte Bildningsförbundets och Riksteatern Blekinges utbudskväll för småplatsarrangörer på Ronneby Teater, Ronneby den 9 mars.
Vid Riksteatern södra Sveriges utbudsdagar i Helsingborg den 4-5 febr. deltog Tommy Kalmteg, Öljehult.
Tommy Kalmteg närvarade även vid Ideell Kulturallians´ möte den 15 febr. i Ronneby.
Projektet ”Visor för alla” mellan Riksförbundet Visan i Sverige, Musik i Blekinge och bygdegårdsdistriktet genomfördes under våren med webb-sända arrangemang i Bräkne-Hoby, Hallabro, Ringamåla, Sibbamåla.
Inom BR:s läsprojekt ”Det är väl ingen konst att läsa” har aktiviteter för barn och vuxna bedrivits i Lösen och Sälleryd-Skrävle
Den 16 mars genomfördes ett dialogmöte mellan Region Blekinge(kulturenheten) och bygdegårdsdistriktet.

SV Blekinge:
Bygdegårdsdistriktet är medlem i SV Blekinge, vilket även inkludera medlemskap för distriktets 17 medlemsföreningar. Föreningarna kan få bidrag från SV till kulturarrangemang. Vid SV-stämman i mars var Tommy Kalmteg och Karin Svensson ombud.

Övrigt:
I Länsbygderådet i Blekinge är Anders Petersson, Hattatorp och Jan-Erik Ronneback, Backaryd styrelseledamöter.
Tommy Kalmteg, Öljehult är ersättare i styrelsen för Riksteatern Blekinge.

Anslutna bygdegårdsföreningar i Blekinge:
17 bygdegårdsföreningar i Blekinge har under året varit anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.
Flera av medlemmarna har, utöver uthyrning, en omfattande och varierande egen verksamhet som olika kulturaktiviteter för barn och/eller vuxna.
Sammanställning över de BR-anslutna bygdegårdarnas användning 2017 (2016):

Förening/Bygdegård: Antal uthyrningar: Egen verksamhet: Totalt:
Backaryds Samhällsf./Reginalokalen 168 (160) 35 (25) 203 (185)
Belganets Samhällsf./Bräknegården 28 (17) 42 (113) 70 (130)
Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening 91**(100*) 3(49) 94** (149*)
Hallabro Samhällsf./Hallagården 12 (26) 28 (33) 40 (59)
Hanö Bygdegårdsförening 17 (?) 106 (?) 123 (?)
Hörvik-Krokås Hembygdsförening 49 (?) 23 (?) 72 (?)
Leråkra Bygdegårdsförening 105 (114) 12 (12) 117 (126)
Lösens Hembygdsförening 79 (54) 29 (24)
Möljeryds Hembygdsförening 422* (79) 20 (18) 442* (97)
Nogersunds Hembygdsförening 68 (93) 223 (463) 291 (556)
Ringamåla BGF/Högaböke 53 (65) 20 (6) 73 (71)
Ronneby Sockens BGF/Hasselstad 88 (91) 2 (2) 90 (93)
Sibbamåla Hembygdsförening 137*(193*) 54 (52) 191* (245*)
Sälleryd-Skrävle Intresseförening 55 (40) 25 (35) 80 (75)
Tjurkhults m.fl. byars byalagsförening (?) (?) (?) 108 (78)
Törneryds Bygdegårdsförening 9 (?) 21 (?) 30 (?)
Öljehults Samhällsf./Björkehäll 7 (14) 31 (35) 38 (49)
Summa: 1388 (1046) 674 (867) 2062 (1913)

* inkl. fasta uthyrningsdagar **plus 30 kvm till fast hyresgäst
Just.sign

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se