Bakgrundsbild

Föreningsuppgifter och årsrapportering

Ändring av föreningsuppgifter

Medlemsföreningarna ansvarar för att uppdatera sina uppgifter så att de är korrekta i årsrapporteringssystemet, detta bör göras löpande under året när något förändras. En del av de uppgifter som finns i rapporteras hämtas automatiskt till hemsidans Hitta bygdegård-funktion samt visas på föreningens ”visitkortsida”. Där för är det bra att lägga in kontaktuppgifter till uthyrare samt kartkoordinater så blir ni lättare blir hittade av personer som är intresserade av att hyra en bygdegård.

Årsrapportering

Föreningar som är medlemmar i BR ska årsrapportera senast den 15 mars varje år. Årsrapportering sker främst via nätet, men personer som saknar internetuppkoppling har möjlighet att rapportera på papper till sitt bygdegårdsdistrikt.

Därför är det viktigt att årsrapportera

BR använder statistiken till att påverka beslutsfattare såsom kommuner, regeringen, bidragsgivare med mera att ta beslut som gagnar vår organisation.

Med rätt kontaktuppgifter når bygdegårdsdistrikten och förbundet ut med information till rätt personer och viktig post, såsom fakturor, tidskriften Bygdegården hamnar inte i fel brevlåda. E-postadresser är viktiga då merparten av kommunikationen såsom inbjudningar, nyhetsbrev och annan viktig information sker via e-post.

Via verksamhetsstatistiken får vi en bild på vilka verksamhetsområden vi ska satsa extra mycket på.