Bakgrundsbild

Energideklaration och energikartläggning

Vägar för en bättre ekonomi och minskad miljö- och klimatpåverkan

Det finns sedan flera år ett lagstadgat krav på energideklaration för fastigheter. Detta omfattar bygdegårdar över 1000 kvadratmeter (kommer att sänkas till 500 kvadratmeter) och bygdegårdar som har en uthyrning av väsentlig omfattning. En energideklaration som är utfört på rätt sätt kan vara ett bra hjälpmedel i att minska såväl kostnader för energi som miljö- och klimatpåverkan.

Det finns fler vägar att nå dessa mål. Här redogör vi för energikartläggningen som ett alternativ och vad i skillnaden består mellan denna och energibesiktning.