Bakgrundsbild

Länstyrelser

Inom Länsstyrelserna finns investeringsmedel att sökas för bygdegårdsföreningar.

Länsstyrelsen investeringsmedel

Investeringar i anläggningar, idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler: 125 miljoner kronor, varav 50 miljoner har öronmärkts till idrottsanläggningar.

Småskalig infrastruktur: 48 miljoner medel kan sökas till belysning, i ordningsställande av mindre vägar med mera.

Rekreation och turism: 188 miljoner, vandringsleder, lekplatser andra rekreationsåtgärder samt till utveckling inom turismområdet.

Stöd till utveckling av natur och kulturmiljöer: 158 miljoner.

Hus med kulturhistoria: 80 miljoner

Tag kontakt med din länsstyrelse och hör vad som gäller.