Bakgrundsbild

LLU

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

En ny period har startat med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. I programperioden 2014-20 kommer fyra fonder att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. Ett lokalt partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer i ett geografiskt område har möjlighet att gemensamt söka om att bilda ett LLU-/leaderområde.

I varje område ska finnas ett leaderkontor, utvecklingskontor, som hjälper till att mobilisera, informera, ideutveckla och ta emot ansökningar. Runt om i landet pågår  arbetet med att ta fram nya utvecklingsstrategier som kommer att ligga till grund för att bilda nya leaderområden. Strategierna beskriver vilka insatser det aktuella området behöver för att utvecklas till attraktiva, konkurrenskraftiga områden och som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.

Leaderområdena har  startat sin verksamhet och stödmedel kan börja sökas under mars 2016.  Det lokala partnerskapet, LAG, är de som leder arbetet i ett leaderområde. Här ska bygdegårdsrörelsen kliva fram och ta plats!

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär att man engagerar sig i utvecklingen av sin bygd och får ekonomiskt stöd till sina utvecklingsprojekt.

Läs mer om LLU på Jordbruksverkets hemsida