Bakgrundsbild

Miljöcertifiera din bygdegård med miljödiplom

Diplomen har en livslängd av 5 år och ska sedan uppdateras.

Diplom 1

Syftar till att inhämta information och kunskap till styrelsen och inleda miljöarbete i bygdegården.

Diplom 2

Syftar till att genomföra miljöåtgärder. Här finns åtgärder som innefattar organisation, instruktion och konkreta miljöåtgärder.

Diplom 3

Syftar till att sprida information om miljöarbetet i bygden – att bygdegårdsföreningen är en aktiv aktör och sprider goda exempel.

Studiehandledning Miljödiplom 1 och 2
Informationsfolder