Försäljning av styckelotter

Vi erbjuder nu alla medlemsföreningar i BR att sälja styckelotter. Landlotten beställs i paket om 40 lotter för 800 kronor. Er avans blir 200 kronor när ni säljer 40 lotter.

Landlotten sänds ut mot faktura och beställs på telefonnummer 08-4000 1801. Er förening läggs upp som en kund.

Affisch

En affisch för att bidra med marknadsföringen kan beställas. Den rekommenderar vi att ni sätter upp. På affischens vita fält skriver ni till vem i föreningen man vänder sig om man vill köpa lotter. Om ni inte själva vill administrera prenumerationen skriver ni istället: ”Landlottens kundservice: 08-580 022 00 eller Landlotten.se”

Observera att föreningen inte får någon avans på prenumerationer som inkommer via kundservice eller landlotten.se (Beställning av bygdegårdsprenumeration)

Beställning Landlotten styckebuntar: 08-4000 1801

Beställning affisch: ombud@kombispel.se

Några tips:
  • Erbjud styckeförsäljning av Landlotten vid höstens olika marknader och event.
  • Vid avtackning – ge en lott i stället för blommor eller annan gåva.
  • Ta en prenumeration till bygdegårdsföreningen som kan användas att ge bort vid olika evenemang. Och har ni inget evenemang en månad är lotten ändå lätt att sälja.