Vinstplan

 

Vinst (kr) Antal (st)
1 000 000 4
 Volvo 250 000   4
100 000 8
50 000 12
10 000 20*
5 000 32
1 000 1 600
500 4 400
100 53 000
50 124 000
25 317 600
Ny lott 480 000

 

 

Lottserien omfattar 4 000 000 lotter à 25 kr. Vinstandel 42 % – vinst på i snitt var fjärde lott. Totalt finns 980 680 vinster till ett värde av 42 000 000 kr.
* 12 st 10 000 kronors vinster är avsatta för en extra vinstchans där alla nitlotter som registreras på hemsidan deltar.  Läs landlotten.se/extra-chans/

Försäljningstid grön lott är 1 september 2017 till 30 september 2018. Sista vinstutlämningsdag är den 30 november 2018. Vinster ej uttagna före detta datum tillfaller lotteriet.

Försäljningstid gul lott är 1 september 2018 till 30 september 2019. Sista vinstutlämningsdag är den 30 november 2019. Vinster ej uttagna före detta datum tillfaller lotteriet.

Vinster med värde upp till 1 000 kr utbetalas av ATG-ombud mot inlämnande av vinstlotten. Vinster överstigande 1 000 kr utbetalas av Landlotten.