Gotlands bygdegårdsdistrikt består av 60 föreningar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Bygdegårdsdistriktet arbetar för samordning och utbildning för föreningarna samt att nå ut med olika kulturaktiviteter såsom teater, sång, musik, film, dans konst och utställningar av olika slag.

Distriktets leds av en styrelse. Adresser till kontaktpersoner hittar Du under ”Kontakta oss”.

Bygdegårdsföreningarna arbetar med att tillhandahålla bra samlingslokaler för bygdens folk och drivs mestadels som en ideell förening.

Vi hälsar er välkomna till våra bygdegårdar!
Åke Ekström, distriktordförande
Eva Pettersson, informations- och programrådsansvarig

Distriktets uppgift

(ur distriketet stadgar)

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna