hero image

Bygdegårdarna samlar Sverige

"Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden." Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2020–2021 var 1 444 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.

Läs mer

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Om Landlotten

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Distrikten

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Hemsida genom BR

Regeringens strategi för regional utveckling haltar

I regeringens strategi för regional utveckling saknas prioriteringar för att stärka den ideella sektorns arbete. Föreningslivet hänvisas till att hålla sig inom fritids- och kulturaktiviteter – trots att det ofta en avgörande motor och plattform för utveckling och ibland den enda aktör som bedriver utvecklingsarbete på en ort, skriver vi i en debattartikel i Dagens Samhälle idag. "I mars överlämnade regeringen sin strategi för den regionala utvecklingen 2021–2030 till riksdagen. Stora förhoppningar sätts till att offentliga och privata aktörer agerar för både tillväxt och omställning i linje med Agenda 2030. Bygdegårdarnas Riksförbund ser en stor risk med att den idéburna sektorn inte ges samma handlingsutrymme. Det kommer att drabba landsbygder hårt och samhället missar möjligheter till utveckling i hela landet."

Läs hela debattartikeln

Medel att söka

Mer stöd till upprustning av samlingslokaler och lokal utveckling på landsbygden. finns nu att söka. Under 2021-2022 kommer det ske en förlängningsperiod av landsbygdsprogrammet. Under våren 2021 tillförs medel som kan sökas genom Leader och Länsstyrelserna.

Läs mer om att söka medel

Årsrapporteringen är öppen

Nu kan alla medlemsföreningar årsrapportera till Bygdegårdarnas Riksförbund. Årsrapporteringen är extra viktig i år eftersom den är obligatorisk för att kunna söka det riktade krisstödet som kommer att utlysas under 2021. Deadline för årsrapporteringen är 15 april.

Läs mer

Utbildningssatsning

Vill du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i att utbilda och inspirera föreningsaktiva till att skapa inkluderande och levande föreningar? Gå vår utbildning för utbildare i september. Ansök om att vara med senast 16 maj.

Läs mer och ansök här

Demokratiåret 2021

2021 är ett demokratiår då det var 100 år sedan lika rösträtt för kvinnor och män infördes - det kommer vi att uppmärksamma under hela året. Bygdegårdar spelar en viktig roll i att stärka och levandegöra demokratin. Vi uppmanar alla föreningar att ta del i uppmärksammandet!

Läs mer om demokratiåret

Årsmöte 2021

Nu närmar sig årsmötena 2021 och vi har samlat ihop material som hjälper er att hålla ett bra årsmöte. Den 27 januari arrangerar vi också ett webbinarium om att hålla årsmöte på distans (se nedan).

Här hittar du alla dokument du kan behöva inför årsmötet

Webbshop

Vi erbjuder ett antal olika profilprodukter till försäljning.

Kultur

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Vad händer i bygdegårdarna?

Vad händer i bygdegårdarna?

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1427

Anslutna
bygdegårdar

200 000

Enskilda
medlemmar