hero image

Vi finns i hela Sverige

Bygdegårdarna samlar Sverige! Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Läs mer om oss

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer

Telefonväxeln tas bort

Från och med den 1 maj tas vårt växelnummer ur bruk. Här på hemsidan hittar du kontaktuppgifter till de olika medarbetarna.

Kontaktuppgifter

Årsrapportering 2023

Årsrapportera senast den 15 mars.

Läs mer om hur du årsrapporterar

Webbinarium om beredskap

Vi bjuder in till webbinariet Bygdegården - ett nav för kris och krig. Lyssna på Björn Körlof, expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar, och Sofia Ohlsson, ledamot i Landsbygdsrådet.

Här kan du se webbinariet i efterhand

Studiecirkel om beredskap

När en kris uppstår är lokalsamhället först att hantera den innan samhället tar vid. Gör vår studiecirkel för att förbereda er för hur bygdegården kan vara en del av beredskapen i lokalsamhället.

Läs mer om studiecirkeln

Tre Hållbarhetsdiplom

Nu har de första föreningarnas fått godkänt för Bygdegårdarnas Riksförbunds Hållbarhetsdiplom, som visar hur bygdegårdsrörelsen bidrar till och stärker de Globala målen.

Läs mer

Beviljade medel från lotteriöverskottet

Fem stora utvecklingscheckar och tjugo ungdomscheckar beviljade från Landsbygdslottens överskott 2022. Det blir byggande av utomhusscener och en bred palett av barn- och ungdomsverksamhet.

Läs mer

Sveriges största kulturbygdsturné

Kulturbygdsturnén smygstartade under hösten 2022, men merparten av alla framträdanden kommer att göras från nu och fram till sommaren 2023. Totalt blir det över 500 arrangemang.

Läs mer och se de individuella turnéplanerna

Elstöd för företag 2023

Bygdegårdsföreningar kommer att kunna söka elstöd via Skatteverket, enligt förslag mellan den 30 maj och 25 september.

Läs mer om ni söker elstöd

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 456

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar