Bakgrundsbild

Ta hand om fastigheten

Att förvalta bygdegården som byggnad och dess utemiljö är en av de centrala uppgifterna en styrelse har att förhålla sig till.

Till detta krävs kunskap om hur föreningens hus är beskaffat. Man behöver därför känna till lite om husets historia. Till detta kommer också hur man vill forma huset och utemiljön inför framtiden. Ju mer man lär känna sin fastighet lär man sig också om dess specifika problem, möjligheter och tillgångar.

Ett bra verktyg som vi återkommande rekommenderar är Årlig genomgång av fastigheten. Med stöd av detta dokument får man en bra uppfattning om husets och utemiljöns behov av underhåll.

Att sköta föreningens fastighet är A och O

Kravet på vården av huset och utemiljön är något som kommer automatiskt med ägandet. Det finns till och med reglerat i lag. Underhåll av byggnaden är något man gör kontinuerligt och återkommande. Det är inte samma sak som standardhöjande åtgärder som om- eller tillbyggnad. Exempel på underhåll kan vara fönstermålning som är återkommande cirka var åttonde år. En del underhållsåtgärder har långt intervall, exempelvis takomläggning eller dränering. Här är intervallet kanske var fyrtionde år.

Många föreningar är helt oförberedda på utgifter som egentligen skulle kunna vara en del av fastighetens underhållsplan. Med framförhållning och kunskap om det egna huset och utemiljön kan utgifterna planeras så att det inte blir några överraskningar eller ”budgethål”.

Läs mer om hållbart fastighetsunderhåll:

Boverkets stöd till allmänna samlingslokaler

Situationen som uppstår akut när till exempel ett tak läcker är svår för föreningen att förhålla sig till. Det är stora pengar som plötsligt måste fram. Boverket, som beslutar om bidrag till allmänna samlingslokaler, har inte till uppgift att täcka kostnader för underhåll. Deras bidrag är att betrakta som investeringsstöd för nya och ändrade mål med byggnaden.

Läs mer Boverksstöd och andra finansieringsmöjligheter

Kontaktperson

Verksamhetsutvecklare fastighet och hållbarhet

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se