Bakgrundsbild

Ta hand om din byggnad

Att förvalta bygdegården som byggnad är en av de centrala uppgifterna en styrelse har att förhålla sig till. Till detta krävs kunskap om hur föreningens hus är beskaffat. Man behöver därför känna till lite om husets historia. Till detta kommer också hur man vill forma huset inför framtiden. Ju mer man lär känna sitt hus lär man sig också om dess specifika problem, möjligheter och tillgångar.

Ett bra verktyg som vi återkommande rekommenderar är Årlig genomgång av bygdegården. Med stöd av detta dokument får man en bra uppfattning om husets behov av underhåll.

Att sköta sitt hus är A och O

Kravet på vården av huset är något som kommer automatiskt med ägandet. Det finns till och med reglerat i lag. Underhåll av byggnaden är något man gör kontinuerligt och återkommande. Det är inte samma sak som standardhöjande åtgärder som om- eller tillbyggnad. Exempel på underhåll kan vara fönstermålning som är återkommande cirka var åttonde år. En del underhållsåtgärder har långt intervall, exempelvis takomläggning eller dränering. Här är intervallet kanske var fyrtionde år.

Många föreningar är helt oförberedda på utgifter som egentligen skulle kunna vara en del av husets underhållsplan. Med framförhållning och kunskap om det egna huset kan utgifterna planeras så att det inte blir några överraskningar eller ”budgethål”.

Boverkets stöd

Situationen som uppstår akut när till exempel ett tak läcker är svår för föreningen att förhålla sig till. Det är stora pengar som plötsligt måste fram. Boverket, som beslutar om bidrag till samlingslokaler, har inte till uppgift att täcka kostnader för underhåll. Deras bidrag är att betrakta som investeringsstöd för nya och ändrade mål med byggnaden.

Fondera

När man upptäcker att ett underhållsbehov föreligger är det bra att spara pengar i en reparationsfond. Ett förslag är att kassören lägger upp ett konto Avsättning till reparationsfond på resultaträkningen och ett konto reparationsfonder på balansräkningen under avsättningar. Därefter gör man årligen en avsättning, det vill säga kostnad för en summa i resultaträkningen och för över motsvarande summa till avsättningskontot på balansräkningen. Ett råd är att öppna ett särskilt bankkonto för denna avsättning. Till detta gör man årliga överföringar med motsvarande belopp som man gör avsättningar för. Observera att avsättningen kan vara olika stor varje år beroende på hur resultatet i övrigt blir. Räntan på detta särskilda bankkonto bokförs på reparationsfondkontot.