Bakgrundsbild

Tillgänglighet

”Vårt arbete med tillgänglighet ska utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och svensk funktionshinderpolitik.” (ur BR:s Tillgänglighetspolicy)

Som stöd för att förverkliga målet om allas rätt att vistas i bygdegårdarna finns information från Boverket och Myndigheten för delaktighet:

www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/enkelt-avhjalpt-i-lokaler/ (öppnas i ny flik)

www.mfd.se/verktyg/vagledning-for-en-tillganglig-verksamhet/ (öppnas i ny flik)

Checklista för tillgänglighet

Vi har tagit fram en checklista bygdegårdar kan använda för att se till att lokalerna är tillgängliga för alla:

Bygdegårdarnas Riksförbunds Tillgänglighetspolicy:
Informera om tillgängligheten i er lokal

För att underlätta för besökaren – berätta hur tillgängligheten ser ut hos er. Med det menar vi att det handlar om att ärligt berätta hur det ser ut – vad som är tillgänglighetsanpassat och vad som är begränsat. Till exempel: ”Vi har ramp men ytterdörren är jättetung.”, Hörslinga finns i vår stora lokal men saknas i den lilla salen.”, ”Alla trösklar är borttagna men det är tre trappsteg för att ta sig upp på scenen.”

För att ge lite andra exempel så är här några länkar på hur andra har informerat om lokalens tillgänglighet: Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli, Skärkinds bygdegård, Frödinge bygdegård, Konst åt alla-utställning i Lärbro.

Webbinarium om tillgänglighet för bygdegårdar

Med Lars-Göran Wadén, Livet rullar, som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Han bjuder på en inspirerande föreläsning där du får mängder med tips och verktyg för att arbeta rätt. Både för att få fler medlemmar i bygdegårdsföreningen och få fler att vilja hyra/använda lokalerna.

 

Kontaktperson

Verksamhetsutvecklare fastighet och hållbarhet

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se