Bakgrundsbild

Finansiering

Det finns flera olika stöd att söka för bygdegårdar som vill rusta upp, bygga om, tillgänglighetsanpassa med mera. BR hjälper till med stöd och råd kring ansökningar.

Investeringsstöd från Boverket

Det finns ett särskilt statligt bidrag för allmänna samlingslokaler, ett så kallat Investeringsbidrag, som delas ut av Boverket.

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp. Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning.

För att få investeringsbidrag kräver Boverket att kommunen står för 30 procent medfinansieringen. Boverksstödet är 50 procent och ni lägger själva i föreningen 20 procent, antingen i egna medel eller i ideellt arbete. För tillgänglighetsanpassning utgår stöd till 100 procent, dock högt 200 000 kronor.

Vi rekommenderar våra medlemmar att sända ansökan via BR:s kansli för granskning. Ansökan ska inkomma till kansliet senast 15 november. BR lämnar vidare till Boverket till den 1 december. Läs mer på Boverkets hemsida.

Läs mer om Boverkets investeringsbidrag på Boverkets hemsida

Ungdomsstöd via Boverket

Ska ni satsa på att utveckla ungdomsverksamhet och behöver anpassa lokalerna för detta, till exempel med teknik, finns ett särskilt utvecklingsbidrag hos Boverket. Söks senast 31 augusti.

Läs mer om Boverkets ungdomsstöd på Boverkets hemsida

Landsbygdsprogrammet

I Landsbygdsprogrammet finns många möjligheter för ekonomiskt stöd till utveckling både via Länsstyrelserna och Leader (LLU – Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden).

Bygdemedel

I vissa delar av landet, bland annat där vattenkraften byggs ut, finns så kallade ”bygdemedel” som ges till utvecklingarbete i bygderna. Länsstyrelsen handlägger dessa stöd.

Fonder

Det finns ett stort antal fonder som man kan söka pengar ur. Den stora Fondboken finns på ditt bibliotek. Uppdateras varje år.