Bakgrundsbild

Finansiering

Det finns flera olika stöd att söka för bygdegårdar som vill rusta upp, bygga om, tillgänglighetsanpassa med mera. BR hjälper till med stöd och råd kring ansökningar.

Investerings- och tillgänglighetsstöd från Boverket

Det finns ett särskilt statligt bidrag till om-, till- och nybyggnation samt tillgänglighetsåtgärder för allmänna samlingslokaler, ett så kallat Investeringsbidrag, som delas ut av Boverket. Söks senast 1 december årligen. BR hjälper gärna till med ansökan.

Läs mer om hur ansökan går till

Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet från Boverket

Ska ni satsa på att utveckla ungdomsverksamhet och behöver anpassa lokalerna för detta, till exempel med teknik, finns ett särskilt utvecklingsbidrag hos Boverket. Söks senast 31 augusti. BR hjälper gärna till med ansökan.

Läs mer om hur ansökan går till

Investeringsstöd för solceller från Energimyndigheten

Sök bidrag för solcellsinstallation på bygdegården, det lönar sig i längden.

Läs mer om stödet

Landsbygdsprogrammet – EU-medel

Möjlighet till ekonomiskt stöd via Länsstyrelser och Leader.

Läs mer om Landsbygdsprogrammet

Mikrofonden

Mikrofonden är en organisation som investerar i till exempel sociala företag och ideella föreningar som har svårt att få vanliga banklån.

Läs mer om Mikrofonden

Bygdemedel

I vissa delar av landet, bland annat där vattenkraften byggs ut, finns så kallade ”bygdemedel” som ges till utvecklingsarbete i bygderna. Länsstyrelsen handlägger dessa stöd. Det finns även bygdemedel från vindkraft inom vissa områden som man kan söka.

Fonder och stiftelser

Det finns ett stort antal fonder och stiftelser som man kan söka pengar ur.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas:
https://stiftelser.lansstyrelsen.se

Samt lokala fonder som kan finnas inom kommunen.

För investerings- och tillgänglighetsstöd kontakta:

Verksamhetsutvecklare fastighet och hållbarhet

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se
För ungdomsstöd kontakta:
För Landsbygdsprogrammet kontakta: