Bakgrundsbild

Bredband/fiber

Checklista för bygdegårdar

Denna checklista tar upp saker som kan vara bra att tänka på vid anslutning till fibernät och för uppkoppling mot fiber i bygdegården. Vi gör en allmän beskrivning på det som kan gälla.

Det ser olika ut hur långt man kommit med dragningen av fiber i olika delar av landet och det ser även olika ut och skiljer sig vilka abonnemang som finns att välja på.

I alla län finns det bredbandskoordinatorer och i en del kommuner finns det bredbandssamordnare, vänd er till dem vid behov de kan hjälpa till och tala om hur det ser ut i ert område. På www.bredbandsforum.se/bredbandskoordinatorer finns det kontaktuppgifter till bredbandskoordinatorerna och mycket annan bra information.