Bakgrundsbild

Globala målen och Agenda 2030

Under en FN-konferens i Rio de Janeiro år 2012 beslutade världens ledare att de skulle sätta upp nya mål för hållbarhet. Det tog tre år för tusentals forskare, företag och många andra att ta fram ett dokument som kallas Agenda 2030 och som ska gälla för alla människor i hela världen.

I september 2015 bestämde FN att Agenda 2030 blir verklighet genom att ta fram de 17 globala målen och de 169 delmålen. Alla mål är viktiga för att skapa hållbar utveckling. Flera mål är kopplade till och påverkar varandra.

Hållbar utveckling

Med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen vill man skapa hållbar utveckling. Det betyder att vi alla måste leva på ett sätt idag som gör att generationer som kommer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; ekonomisk, social och miljömässig dimension.

Ansvaret för att nå målen

Agenda 2030 är ingen lag, utan ett dokument som länderna frivilligt har skrivit under.

Ansvaret för att nå målen ligger på regeringar i alla FN-länder. I Sverige arbetar hela regeringen med att nå Agenda 2030, men vi har alla ett ansvar för att ingen människa ska lämnas utanför.

Läs mer om de globala målen:
www.globalamalen.se (öppnas i ny flik)

Läs mer om Agenda 2030:
www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030 (öppnas i ny flik)

För mer information kontakta:

Verksamhetsutvecklare fastighet och hållbarhet

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se