Bakgrundsbild

Utemiljö

Utemiljön är en stor del av det första intrycket av en bygdegård och därför är det viktigt att tänka på att den är välkomnande, inbjudande och lättnavigerad.

Bygdegårdarnas Riksförbund har drivit projekt när det gäller utemiljö och flera föreningar har fått medel från olika finansiärer för att rusta upp och bygga om utemiljön.

Landskapsarkitekten Karin Lindahl tog i ett projekt (se artikeln från 2011 nedan) fram en funktionsskiss som man kan använda som utgångspunkt för hur utemiljön kan förbättras. En sådan skiss kan till exempel ta upp:

  • hur bygdegården används,
  • vilka funktioner man vill att utemiljön ska fylla,
  • vad man har retat sig på och som inte fungerar i dag,
  • hur man kan indela ytan för trafik, förråd, olika uppställningar, sittplatser och uteaktiviteter,
  • önskemål om nya verksamheter och hur de skulle påverka utemiljön,
  • hur man kan ”synliggöra” bygdegården och göra den mer välkomnande för besökare.

Ladda ner två artiklar från Tidskriften Bygdegården för att läsa mer om utemiljö:

Utemöbler vid Dalskogs bygdegård.
Utemöbler vid Dalskogs bygdegård.
Bygge av grillplats vid Österundagården.
Bygge av grillplats vid Österundagården.