Bakgrundsbild

Energideklaration och energikartläggning

Vägar för en bättre ekonomi och minskad miljö- och klimatpåverkan

Energideklaration – ett lagkrav

Energideklarationen är ett lagstadgat dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Det ska finnas energideklarationer för byggnader som ofta besöks av allmänheten. Den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Energideklarationen kan jämföras olika hus med varandra.

Läs mer på:

www.boverket.se/sv/energideklaration

Energikartläggning – var tar energin vägen?

Detta är en analys av fastighetens energiförbrukning och inkluderar föreningens verksamhet i fastigheten. Energikartläggningen är det första steget för att optimera energin och spara pengar. Analysen går igenom fastigheten, energiförbrukningen och verksamheten i föreningen och tittar på vart er energi tar vägen. Utifrån detta görs förslag på energibesparande åtgärder och arbetssätt.

Ta hjälp av er lokala energirådgivare för kostnadsfri rådgivning:

www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-hemma/energi–och-klimatradgivning/hitta-din-energi–och-klimatradgivare/?language=sv#sok