Bakgrundsbild

Kulturbygdsturnén

1. Logotyper Liggande

Kulturbygdsturnéns, Kulturrådets och Bygdegårdarnas Riksförbunds logotyper för användning i marknadsföring.

2. Logotyper Stående

Kulturbygdsturnéns, Kulturrådets och Bygdegårdarnas Riksförbunds logotyper för användning i marknadsföring.