Bakgrundsbild

Bygdegården – konstens hus

Konsten i bygdegården kan vara en utsmyckning, något som lyfter, men också något som provocerar och berör.

  • Tillsammans med Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar arbetar vi med konsten under samlingsnamnet Konst åt alla.
  • Medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund får utan kostnad låna konst till sin föreningslokal och konsten får föreningen låna så länge den vill.

Genom konstverksamheten vill BR:

  • Att medlemmar och besökare i våra lokaler ska möta god konst.
  • Att god konst ska bidra till att ge karaktär och profil åt våra samlingslokaler.
  • Att konstverksamheten är en del av medlemsnyttan i BR och integrerad med förbundets övriga verksamhet.
  • Ge landets alla bygdegårdar tillgång till samtida konst av yrkesverksamma konstnärer och därmed bidra till att ge konsten en naturlig plats i människors vardag.

Du kan även hitta mer information och hjälp kring konst här:

Konst- och kulturkonsulent

Stefan Löfgren

08-440 51 96

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se