Bakgrundsbild

Läsfrämjande

Bygdegården som är en öppen mötesplats är en naturlig miljö för samtal, berättelser och kultur. Det finns många aktiviteter och koncept för att arbeta med litteratur och läsning i våra bygdegårdar.

Att vi läser allt mindre hör vi talas om i debatter, rapporter och undersökningar. Att läsa är viktigt och nödvändigt eftersom det hjälper människan att förstå historien, finna sig själv i samtiden och möta framtiden. Litteraturen skapar förståelse för andra människor och ökar tolerans och jämlikhet. Läsning är en demokratisk rättighet och är en viktig fråga att arbeta med på olika nivåer i samhället.

Aktiviteter för ökad läslust

Aktiviteterna kan exempelvis vara:

  • bokcafé med författarbesök
  • inspirationsföreläsningar om kreativt skrivande
  • högläsning för de yngsta barnen

Via Författarcentrum kan du komma i kontakt med yrkesverksamma författare att boka för ett arrangemang.