Bakgrundsbild

Om oss

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla som delar föreningens demokratiska värderingar.

Vid årsskiftet 2022/2023 var 1 456 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.

Riksförbundet leds av en förbundsstyrelse vald av ombud utsedda vid distriktsstämmor i de 24 distrikten. Till förbundsstyrelsens hjälp finns ett kansli i Stockholm med kunskap inom olika områden. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman, som genomförs vartannat år, före juni månads utgång.

Riksförbundet bistår bygdegårdsföreningarna och distrikten med kunskap och kontaktytor inom ledarskap, värdskap, ekonomi, byggnation, lokalvård och underhåll, miljöanpassning, försäkringsfrågor, kulturverksamhet, konstnärlig utsmyckning, utbildning och information.

Bygdegården – med många möjligheter

Bygdegården – den naturliga mötesplatsen – är en allmän samlingslokal öppen för alla och förvaltad av en ideell styrelse, utsedd på demokratiska grunder.

Bygdegården är en förutsättning för demokrati och medborgarinflytande.

Bygdegårdens kännetecken

I den färgsprakande palett av bygdegårdar som finns i Sverige – olika i arkitektur, verksamhet och namn – är det ändå alltid möjligt att identifiera bygdegårdens kännetecken:

  • Bygdegården är en föreningsdriven, allmän samlingslokal som är skapad av människor utifrån bygdens behov.
  • Bygdegården är en mötesplats som är öppen att hyra.
  • Bygdegården välkomnar alla med demokratisk värdegrund.
  • Bygdegården drivs av ideella krafter.
  • I bygdegården skapas en social sammanhållning och ett engagemang som är grunden för att både människor och bygder kan utvecklas.
Korta fakta om bygdegårdsrörelsen
  • Organiserar över 1 400 föreningsdrivna samlingslokaler
  • De flesta av lokalerna är 250–300 kvadratmeter
  • Bygdegårdsföreningarna drivs av cirka 10 000 ideellt arbetande funktionärer
  • Över 240 000 enskilda medlemmar är anslutna till bygdegårdsföreningarna
  • I landet utförs ideellt arbete inom bygdegårdsrörelsen värderat till mer än 80 miljoner kronor årligen
Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarnas Riksförbund bedriver sin verksamhet med ekonomiskt stöd från Boverket, Kulturrådet och Filminstitutet.


Vi använder några gratis ikoner av Pixel Perfect och Dimitry Miroliubov på vår sajt. Källa till dessa är Flaticon.com.