Bakgrundsbild

Tillgänglighetspolicy

Antagen av förbundsstyrelsen 2018-11-23

Inom Bygdegårdarnas Riksförbund är det av stor vikt att hänsyn tas till alla aspekter av tillgänglighet. Det ska vara en naturlig del av all verksamhet inom BR. Vårt arbete med tillgänglighet ska utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och svensk funktionshinderpolitik.