Bakgrundsbild

Verksamhetsberättelse 2017

Årets tema: Bygdegårdar – mötesplatser för en levande attraktiv landsbygd

Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med 1427 bygdegårdsföreningar, är landets största riksorganisation för föreningsdrivna samlingslokaler. BR arbetar för att fånga upp allt engagemang som finns runt om i landet för att skapa mötesplatser, allmänna samlingslokaler, ett ”gemensamt vardagsrum” för bygden/lokala samhället som är öppet för alla. Den allmänna samlingslokalen är en arena för alla med en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för folkbildning, kultur, möten och fest. Samlingslokalen är också en kraft för ett inkluderande samhälle – en plats för integration.

Bygdegårdsföreningen är ofta den starka motor som behövs för att samordna, skapa gemenskap och utveckla bygder runt om i hela landet. När bygdegårdarna drar fulla hus på sina kulturscener tar vi idag in 140 000 personer runt om i landet. En fjärdedel av våra föreningar har någon form av samhällsservice, t.ex. förskola, skola eller bibliotek kopplade till bygdegården. I bygdegården utvecklas nya servicefunktioner som möjliggör en levande attraktiv landsbygd.

BR verksamhetsberättelse 2017 - framsida