Bakgrundsbild

Vår idégrund

BR:s senaste idéprogram togs vid riksförbundsstämman i Värnamo 2019.

Bygdegårdsrörelsen är en folkrörelse med över 1 400 bygdegårdar runt om i hela landet och över 200 000 enskilda medlemmar knutna till bygdegårdsföreningarna. Idégrunden beskriver vår ideologiska kompass som genomsyrar vårt arbete i bygdegårdsrörelsen.

Ladda ner idégrunden i det eller de format du önskar:

Om du har idéer på andra format som är lämpliga att sprida idégrunden i får du gärna höra av dig!

Kontakt

Kommunikatör

Jenny Dahlerus

070-789 05 13

jenny.dahlerus@bygdegardarna.se