Bakgrundsbild

Vår idégrund

BR:s senaste idéprogram togs vid riksförbundsstämman i Dalarna år 2000. Här samlas de tankar och idéer som bär bygdegårdsrörelsen.

I idégrunden tecknas drag som karaktäriserar en bygdegård. Här lyfts sambanden mellan vardagens många aktiviteter i bygdegården och värden som människans växande, bygdeutveckling och demokrati fram. Temat för idégrunden är ”Bygdegården i det moderna samhället”.