Bakgrundsbild

Hur påverkas BR:s medlemmar

BR:s medlemmar har haft möjlighet att besvara tre olika enkäter under coronapandemin. De två första fokuserade på ekonomi och den tredje på aktivitet, verksamhet och engagemang.

I mars 2021 hade BR:s medlemmar möjlighet att svara på en enkät om hur engagemanget, aktiviteter och digitaliseringen har påverkats av coronapandemin. Under våren och sommaren hade 2020 BR:s medlemmar möjlighet att svara på två enkäter om hur coronapandemin har påverkat verksamhet och intäkter.

Enkät 3

Före pandemin hade 4 procent av de som svarade på enkäten genomfört någon form av digitalt möte, idag har 51 procent gjort det. Enkäten visar även att utomhusaktiviteter har varit väldigt populärt under pandemin och att det fortfarande finns en stor oro för ekonomin.

45 procent av föreningarna mår okej och anger att engagemanget räcker till att göra det de måste, 29 procent mår bättre och 26 procent mår sämre än det. Nästan en femtedel anger att de har ställt om enstaka aktiviteter, delar av verksamheten eller helt och hållet. Fyra femtedelar har ställt in det mesta eller stängt ner verksamheten.

Läs mer i pressmeddelandet om enkäten

Enkät 1 och 2

Många bygdegårdar står tomma på grund av inställda evenemang och avbokade uthyrningar. Det innebär stora inkomstbortfall och kan få förödande konsekvenser för föreningarna och i förlängningen för demokratin om flera allmänna samlingslokaler går i konkurs.

Från mars till och med augusti 2020 har bygdegårdsföreningarna påverkats på följande sätt enligt de två enkäter som har besvarats:

Egna inställda evenemang: 13 719

Avbokade uthyrningar: 30 179

Bokningar som ej gjorts jämfört med normalår: 26 130

Inkomstbortfall totalt: 95 372 724 kronor