Bakgrundsbild

Medlemsnyttan i fyra delar

Att vara medlem i ett riksförbund ger många fördelar. Hos oss får du stöd och hjälp i smått och stort och vi driver frågor som är viktiga för bygdegårdsföreningar i vårt påverkansarbete gentemot beslutsfattare.

Medlemsförmåner

Medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund kan ta del av flera fördelaktiga medlemsförmåner som hjälper dig att driva en bygdegårdsförening. Här berättar Sofia Ohlsson, verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd, och Jenny Dahlerus, kommunikatör, om medlemsförmånerna.


Bygdegårdsförsäkringen

Bygdegårdsförsäkringen är både en medlemsförmån och ett obligatorium. Genom bygdegårdsförsäkringen får du en förmånlig försäkring som är anpassad för bygdegårdarnas behov. Här berättar Carolina Svensson och Sara Läkk, Bygdegårdsförsäkringen, om vad försäkringen innehåller och hur den fungerar.


Stöd för investering och verksamhetsutveckling

Som medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund få du hjälp och stöd när det gäller att söka stöd för investeringar och verksamhetsutveckling. Här berättar Ulph Lundgren, verksamhetsutvecklare miljö och fastighet, om de stöd som finns och hur de fungerar.


Verksamhets- och föreningsutveckling

Vi stöttar våra medlemmar både när det gäller på verksamhet och föreningsarbete. Här berättar Sofia Ohlsson, verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd, om en del av den hjälp din förening kan få genom riksförbundet.


 

Vill du bli medlem? Kontakta:

Administratör - konst och medlemskap

Anna-Lena Nilsson

Måndag-onsdag

070-440 67 87

anna-lena.nilsson@bygdegardarna.se