Bakgrundsbild

Verksamhetsplan 2020

Bygdegårdarna samlar Sverige

Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med över 1 440 bygdegårdsföreningar, är landets största riksorganisation för föreningsdrivna samlingslokaler. Den allmänna samlingslokalen är en arena för alla med en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för folkbildning, kultur, möten och fest. En mötesplats som skapar möjligheter och mening. Samlingslokalen är också en kraft för ett inkluderande samhälle.

Den stora majoriteten av landets bygdegårdar finns på landsbygden. Bygdegårdsföreningen är den starka motor som behövs för att stärka samverkan och därigenom stärka den lokala gemenskap som är nödvändig för att det lokala utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt.

Förbundsstämman 2018 antog vision och långsiktiga mål för riksförbundet. Bygdegårdarnas Riksförbunds verksamhet syftar till att uppnå visionen:

Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Denna verksamhetsplan är framtagen med utgångspunkt i att uppfylla de långsiktiga målen till förbundsstämman 2022:

  • Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekterad samhällsaktör.
  • Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre spridning över landet.
  • Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga mötesplatser.
  • Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper.