Bakgrundsbild

Verksamhetsplan 2018

Årets tema: Framtidens bygdegårdsrörelse

Bygdegårdarnas Riksförbund är landets största riksorganisation för allmänna samlingslokaler. En stor folkrörelse som ökat i medlemsantal oavbrutet 43 år i rad. Bygdegårdarna arbetar för att fånga upp allt engagemang som finns runt om i landet för att skapa mötesplatser och möjlighet till utveckling. En viktig lokal infrastruktur som bidrar till att stärka bygdernas tillväxt och attraktionskraft i hela landet.

Samhället förändras dock hela tiden. Nya utmaningar växer fram. Utmaningar och samhällsförändringar som påverkar oss i bygdegårdsrörelsen. Många föreningar brottas med frågor som – Hur får vi med ungdomarna? Hur får vi ihop ekonomin? Hur kan vi utveckla vår verksamhet? Hur får vi med människor som aldrig satt sin fot i en bygdegård? Hur får vi politiker och beslutsfattare att förstå vad bygdegårdsrörelsen är?

För oss i bygdegårdsrörelsen handlar det inte bara om att gå i takt med samhällsutvecklingen, utan också att bidra till den. Bygdegårdarnas verksamhet är landsbygdsutveckling. Mötesplatser och verksamhet som främjar integration, ungas utveckling, att fl er får tillgång till kulturupplevelser samt den service som ofta erbjuds i våra hus i kommunens ställe, bidrar till lokal utveckling och tillväxt. Också den samverkan mellan olika delar av föreningslivet som bygdegården möjliggör är viktigt för ett starkt civilsamhälle där människor trivs och kan utveckla bygden. För Bygdegårdarnas Riksförbund är det viktigt att vidareutveckla vår värdefulla verksamhet.

Under 2018 kommer Bygdegårdarnas Riksförbund att fokusera på utvecklingsarbetet ”Framtidens bygdegårdsrörelse”. Enligt stämmobeslut kommer vi genomföra:

  • Att formulera en gemensam vision för bygdegårdsrörelsen. Visionen tas på förbundsstämman 2018.
  • Att ta fram ett eller fl era långsiktiga mål för bygdegårdsrörelsen. Beslut tas på förbundsstämman 2018.
  • Att göra en översyn av nuvarande styrdokument och återkomma med ett förslag på vilka vi bör ha och med vilket tidsintervall dessa bör uppdateras samt se över eventuella förändringar av förbundsstämman.
  • Att ta fram förslag och en plan för hur vi tillsammans ska arbeta för föryngring i bygdegårdsrörelsen.
  • Att hela bygdegårdsrörelsen ska vara engagerad i arbetet.

Verksamhetsplan 2018 - framsida