Bakgrundsbild

Förbundsstämma 2019

Helgen 1-2 juni 2019 arrangerades förbundsstämma i Värnamo (Jönköpings bygdegårdsdistrikt). Fredagen den 31 maj ordnades en seminarieresa till fyra platser.

Förbundsstämman bjöd på mycket firande. Riksförbundet bildades för 75 år sedan vilket uppmärksammades på olika sätt, bland annat lansering av en jubileumsbok. Det är dessutom 100 år sedan den första bygdegården, Ås förbundsgård, byggdes – där hölls stämmofesten på lördagen.

Nya styrelsen
Förbundsstämma 2019 Förbundsstyrelse 2019 2020
Stående fr. v.: Karin Olsson, Kenneth Nilshem, Ulla Johanson, Tina Jonasson, Anders Drottja (LRF), Per Lodenius (ordförande), Malin Svensson (ersättare), Karin Fälldin (förbundschef), Märta Martin-Åkesson (CUF), Marie Sandehult, Sven-Anders Andersson (ersättare), Eva Karin Hempel (SV) och Sören Runnestig. Sittande fr. v.: Magnus Danielsson, Anders Karlsson (vice ordförande) och Nils-Erik Grönvall (JUF). Sofia Ohlsson (ersättare) saknas på bilden.
Seminarieresa
Förbundsstämma 2019 Seminarieresa - Norra Skolan
Seminarieresan den 31 maj besökte fyra platser med berättelser om kultur, mötesplatser, samverkan och landsbygdsutveckling. Här bygdegården Norra skolan, de andra stoppen var konstmueet Vandalorum, Reftele bygdegård och High Chaparall.
Invigning
Förbundsstämma 2019 Invigning - Jönköpings bygdegårdsdistrikt
Fanbärare Kristina Johansson och Lennart Nilsson från Jönköpings bygdegårdsdistrikt under invigningen av stämman. Jan Andersson, ordförande i distriktet, höll ett välkomsttal.
Utdelning av högsta utmärkelsen
Monica Eriksson, Solna, Ola Johansson, Kungsbacka, Ulrika Johansson, Väse, och Solveig Carlsson, Bolmsö, fick ta emot förbundets högsta utmärkelse på förbundsstämman i Värnamo för sin insatser i bygdegårdsrörelsen.
Årets bygdegårdsförening
Förbundsstämman 2019 Årets bygdegårdsförening - Nogersund
Sarah Ragnarsson, ordförande, Ingamaj Andersson och Lennart Lysell, från Nogersund, var på plats och tog emot utmärkelsen Årets bygdegårdsförening.
Jubileumsseminarium
Förbundsstyrelse 2019 Jubileumsbokpanel
Jubileumsboken presenterades av bokredaktörerna Monica Eriksson, Anders Karlsson, Maud Abrahamsson och Jenny Dahlerus som berättade om innehållet och arbetet med boken.
Förbundsstämma 2019 Jubileumsbok - Bygdegårdarna samlar Sverige
Boken är fylld av viktiga beslut, målmedveten verksamhetsutveckling och lokala eldsjälar. Fokus ligger på på åren 2004–2019, men den blickar både längre bak och längre fram än så.

Klicka här för att köpa boken

Annie Lööf talar
Förbundsstämma 2019 Annie Lööf
Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet som kommer från Värnamo, talade på stämman och gratulerade 75-årsfirande BR.
Avtackning av avgående styrelseledamöter
Förbundsstämma 2019 Avtackning av styrelseledamöter
Anna Nordström och Benny Jansson tackas av för sitt styrelsearbete av förbundsordförande Per Lodenius.
Utdelning av BR och Nordic Green Energys miljöstipendium
Förbundsstämma 2019 Miljöstipendium - Värmdö bygdegård
Leif Gustafsson från Värmdö bygdegårdsförening tar emot miljöstipendiet som föreningen fick för sitt arbete med att installera solceller.
Stämmoförhandlingar
Förbundsstämma 2019 Förhandlingar
Stämmoförhandlingarna pågick under både lördagen och söndagen med val av styrelseledamöter, behandling av motioner med mera.

Viktiga beslut:

  • Nya stadgar för riksförbundet, distrikt och föreningar (valfria) antogs.
  • De nya stadgarna för riksförbundet innebär att förbundsstämman från och med 2020 kommer att hållas vartannat år.
  • En ny idégrund antogs.
Stämmofest
Förbundsstämma 2019 Ås förbundsgård 100 år
Förbundsfesten hölls i 100-årsfirande Ås förbundsgård.
Seminarier lördag 1 juni

Lördag förmiddag, klockan 10.30-11.30, erbjöds fyra seminarier samt en Ordförandekonferens för alla distriktsordföranden.

  • Ordförandekonferens – aktuell information och samtal för alla distriktsordföranden.
  • Säker föreningsgård – så håller huset i 75 år till – i en kreativ workshop visar Bygdegårdsförsäkringen hur det nya materialet fungerar.   
  • Giraffspråket – en kommunikationsstrategi för att undvika dålig stämning. Under ledning av seminarieledare Märta Waldrop Bergman får vi en inblick i hur kommunikation kan vara något gott.
  • Vässa pennan – satirens roll för demokrati och yttrandefrihet. BR:s nya vandringsutställning Vässa pennan består av satirteckningar som belyser olika företeelser, situationer och tillstånd i vårt samhälle. Här är ett samtal om satirens roll i vårt samhälle, vikten av demokrati och yttrandefrihet, vad vi egentligen kan kommentera och vilka vi måste ge en röst. Här ett samtal mellan satirtecknarna Max Gustafson, Sara Granér och tidskriften Galagos chefredaktör Rojin Pertow med Stefan Löfgren, verksamhetsutvecklare konst och kultur på BR, som samtalsledare.  
  • Navet i samhället – så skapar bygdegårdsföreningen lokal utveckling. Den gemensamma samlingslokalen är på många ställen platsen för utveckling. Här bjuds på ett samtal om samhällsnav och ges bra exempel från Småland, Halland och Stockholm.
Stämman 2019 genomfördes med stöd av

Sparbanksstiftelsen Alfa, Länsbygderådet Jönköpings län, LRF Jönköpings län, Studieförbundet Vuxenskolan, Värnamo kommun, Bygdegårdsförsäkringen och i samarbete med Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt.

Bygdegårdarna samlar Sverige!

Vid frågor kontakta:

Projektledare Kulturbygdsturnén samt verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se