Bakgrundsbild

Miljöpolicy

Bygdegårdarnas Riksförbund ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att hushålla med resurser. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i all verksamhet både inom BR och externt vid olika kontakter.

Drygt 1400 bygdegårdar är anslutna till BR. De finns spridda över hela landet. Varje bygdegård är samlingsplats för sin ort och dess föreningar. En miljövänlig handling i var och en av bygdegårdarna är därför av stor betydelse för miljön. Bygdegården bör vara ett föredöme som inspirerar andra och samverkar med bygdens befolkning.

Om hur vi förhåller oss

I BR:s verksamhet ska miljöhänsyn väga lika tungt som funktion, kostnadseffektivitet och arbetsmiljö. Upphandling av varor och tjänster, genomförande av verksamhet och avfallshantering ska ske på bästa sätt ur miljösynpunkt. BR ska ställa lika höga krav på leverantörer och samarbetspartners, som på den egna verksamheten. BR ska följa svensk miljö- och djurskyddslagstiftning.

Utbildning

BR ska utbilda, informera och stimulera sina medlemmar och alla som verkar inom organisationen till engagemang, delaktighet och ansvar för att kunna följa miljöpolicyn.

Miljöarbete i föreningarna

BR ska aktivt påverka föreningarna att driva sina bygdegårdar på ett miljövänligt sätt, effektivisera och minska energiförbrukningen och sträva efter att använda förnybara energikällor. BR ska delta i opinionsarbetet för en hållbar miljö samt välja miljövänliga alternativ vid ombyggnad och underhåll av fastigheterna. BR:s distrikt och medlemsföreningar uppmanas att fastställa en egen miljöpolicy för sin verksamhet.

Antagen på förbundsstämman 2007, reviderad förbundsstämman 2017.