Bakgrundsbild

Verksamhetsplan 2019

Årets tema: Bygdegårdarna samlar Sverige

Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med 1 427 bygdegårdsföreningar, är landets största riksorganisation för föreningsdrivna samlingslokaler. Den allmänna samlingslokalen är en arena för alla med en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för folkbildning, kultur, möten och fest. En mötesplats som skapar möjligheter och mening. Samlingslokalen är också en kraft för ett inkluderande samhälle.

Den stora majoriteten av landets bygdegårdar finns på landsbygden. Bygdegårdsföreningen är den starka motor som behövs för att stärka samverkan och därigenom stärka den lokala gemenskap som är nödvändig för att det lokala utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt.

Vision och långsiktiga mål

Förbundsstämman 2018 antog vision och långsiktiga mål för förbundet. BR:s verksamhet syftar till att uppnå visionen:

Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Denna verksamhetsplan är framtagen med utgångspunkt i att uppfylla de långsiktiga målen:

  • Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekterad samhällsaktör.
  • Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre spridning över landet.
  • Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga mötesplatser.
  • Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper.
Jubileumsåret 2019

Bygdegårdarnas Riksförbund grundades den 14 augusti 1944, vilket innebär att förbundet firar sitt 75-årsjubileum under 2019. Dessutom är det 100 år sedan den första samlingslokalen som byggdes specifikt som bygdegård uppfördes: Ås Förbundsgård. Detta jubileumsår kommer uppmärksammas i BR:s löpande kommunikation och firas i samband med förbundsstämman. En jubileumsbok kommer också ges ut.

BR Verksamhetsplan 2019