Bakgrundsbild

Riktat krisstöd

Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats 21 858 717 kronor från Boverket att fördela till de som har ansökt om riktat krisstöd via förbundet.

Beslut och utbetalning av stöd

Förbundsstyrelsens beslutade i juni om fördelningen av de 21 858 717 kronorna. Kansliet påbörjar nu utbetalningarna och arbetar med att få ut pengarna så snabbt det går.

Alla som har ansökt om medel har fått ett mejl med besked om hur stort stödet blir. Om din förening har ansökt, men inte fått något mejl skicka ett mejl till info@bygdegardarna.se så återkommer vi.

Sammanfattning
Totalt har 939 unika ansökningar skickats in.

  • 875 föreningar får stöd
  • 53 föreningar har fått minimibelopp på 6 000 kronor
  • 822 har fått 23,32655 procent av redovisade fasta kostnader
  • 47 har skickat in ansökan, men angivit att stöd ej behövs
  • 17 har ansökt, men överhuvudtaget inte årsrapporterat och har därför inte beviljats något stöd