Bakgrundsbild

Tidskriften Bygdegården

Bygdegården är tidskriften för dig som är engagerad i en allmän samlingslokal, som är intresserad av kultur, byggnad och miljö eller vill följa samhällsfrågor och landsbygdsutveckling.

Tidskriften Bygdegården berättar om Sveriges största organisation för allmänna samlingslokaler, med över 1 400 anslutna föreningar. Tidskriften trycks i en upplaga av 6 000 exemplar och utkommer med fyra nummer per år.

Prenumerera på tidningen
  • mejla info@bygdegardarna.se
  • ring 08-440 51 90
  • eller sätt in 120 kronor på bankgiro 201-5428 (märk <prenumeration> och ange ditt namn och adress)
Prenumerationspris
  • enskilda och föreningar – en till fem prenumerationer 120 kronor per prenumeration och år, vid fler än fem prenumerationer 100 kronor per prenumeration och år
  • bygdegårdsdistrikt – en till fem prenumerationer 120 kronor per prenumeration och år, sex till tio stycken 100 kronor per prenumeration och år, därefter 100 kronor per påbörjat tiotal prenumerationer