Bakgrundsbild

Distansmöten

Det finns flera olika sätt att ha möten när man inte kan mötas fysiskt på samma plats. Här nedan kan du läsa om webbaserade videomöten, telefonmöten och skriftligt.

Webbaserade videomöten

Det flesta verktyg för webbaserade videomöten har både kostnadsfria versioner och betalversioner. Här tipsar vi om de vanligaste. På BR:s kansli använder vi Zoom och Microsoft Teams för olika digitala distansmöten.

Techsoup

Föreningen Techsoup samarbetar med flera programvaruföretag, som exempelvis Microsoft och Adobe, för att  kunna erbjuda donationer av flera olika datorprogram till ideella föreningar. Om bygdegårdsföreningen ansluter sig till Techsoup kan den till exempel få:

  • Tio gratislincenser för Office 365 och därmed möjlighet att använda alla funktioner i betalversionen av Teams.
  • Gratis tillgång till Googles produkter till ideella organisationer med bland annat videomötesverktyget Google Meet.

Läs mer om digitala tjänster till din bygdegårdsförening genom Techsoup här: www.techsoup.se/content/digitala-tj%C3%A4nster-till-din-bygdeg%C3%A5rdsf%C3%B6rening

Tips på olika videmötesverktyg
Telefonmöte

Om deltagarantalet inte är alltför stort kan även ett telefonmöte fungera. Tänk på att ha en tydlig struktur för hur deltagarna begär ordet och att alla har tillgång till handlingarna så att de kan följa med i mötet.
Exempel på kostnadsfria tjänster:
www.telekonferensen.se
www.freeconferencecall.com/sv/se

Ett telefonmöte med en kod som är säkerställt unik kan bokas genom Telia. Tjänsten heter Telemöte Rörlig och beställs här:
www.telia.se/foretag/losningar/produkter-tjanster/telemote-webbmote

Skriftligt möte

Om föreningen inte kan genomföra sitt årsmöte fysiskt eller digitalt, finns det möjlighet att göra det skriftligt, vilket innebär att deltagarna kommunicerar i skrift istället för muntligt. När kallelsen till årsmötet skickas ut ska det framgå att mötet kommer ske skriftligt. Handlingar som mötet behandlar skickas ut eller bör finnas tillgängliga digitalt och på föredragningslistan ska det finnas ett förslag till beslut på varje punkt. Alla ombud ha möjlighet att kommentera på alla punkter. Det ska framgå i instruktionerna när svar senast ska vara inne, samt till vilken adress. När tiden gått ut återkopplar mötesordförande resultat och protokoll uppförs. Skriftligt möte passar när ett fåtal frågor behandlas för beslut. Tänk på att det demokratiska samtalet försvåras i den formen för årsmöte, att ta upp frågor som bör ha en demokratisk diskussion i ett skriftligt möte är inte rekommenderat.

Här finns en guide till hur ett per skriftligt årsmöte kan gå till:

Årsmöte på distans

Se vårt inspelade webbinarium om att hålla årsmöte på distans

Idealistas förlag har gett ut boken ”Digitala årsmöten” som du kan köpa här:
widget.publit.com/idealistas-forlag_2377/digitala-arsmoten/9789187003356

VoteIT
Ett skriftbaserat årsmötesverktyg som kostar 10 000 kronor per år för att genomföra skriftliga möten på ett överskådligt sätt.
https://www.voteit.se/

Ta reda på mer

Jämförelse av videomötesverktyg: Techsoup
www.techsoup.se/content/resurser-f%C3%B6r-distansarbete (klicka på Artikel: Förstå videokonferensverktygen som är tillgängliga för din ideella förening)

Film: Civilsamhällespodden – Grunderna i att hålla ett digitalt årsmöte!
www.facebook.com/civsampodd/videos/667826247093442/

Bok: Distansmöten, Idealistas förlag
idealistas.se/bocker/distansmoten/

Hemsidor:

www.sv.se/cirkelledarnatet/inspiration/digitala-verktyg/

digitalaverktyg.sensus.se/kategori/distans-moten

digitalaverktyg.sensus.se/kategori/styrelse-och-stammor

www.abf.se/folkbildning-i-coronatider/guider-och-material/guide-digital-folkbildning/digitala-moten-och-konferenser/

Kontakt

Kommunikatör

Jenny Dahlerus

070-789 05 13

jenny.dahlerus@bygdegardarna.se