Bakgrundsbild

Verklig huvudman

Enligt ny lag ska Bolagsverket samla in uppgifter om verklig huvudman i företag och föreningar. Kanske har er förening redan blivit ombedda att lämna in uppgifter.

En verklig huvudman ska vara en person av kött och blod, alltså inte föreningsstämman eller föreningen som juridisk person. För att vara verklig huvudman ska man också kontrollera mer än 25 procent av verksamheten. Detta kan vara fallet i ekonomiska föreningar, dock såklart inte i ideella. Däremot behöver ideella föreningar lämna in uppgift om alternativ verklig huvudman.

I Penningtvättslagen 3 kap. 8§, 3e stycket, står att läsa:

”Om kunden är en juridisk person och det efter åtgärder enligt första stycket står klart att den juridiska personen inte har en verklig huvudman, ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman. Detsamma gäller om verksamhetsutövaren har anledning att anta att den person som identifierats enligt första stycket inte är den verkliga huvudmannen.”

Om din förening har frågor angående detta kan ni först och främst prata med er bankkontakt, alternativt kontakta förbundschefen på BR:s kansli.

Läs hela lagtexten på Riksdagens hemsida