Bakgrundsbild

Kriterier

För att kunna få utmärkelsen Årets bygdegårdsförening behöver föreningen uppfylla följande kriterier:
  • Driver en funktionell och tillgänglig allmän samlingslokal.
  • Arbetar aktivt för att inkludera fler i det demokratiska föreningslivet och samordna initiativ för utveckling i bygden.
  • Erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för alla – av externa arrangörer och/eller som egen verksamhet.
  • Bidrar till en långsiktig hållbar utveckling genom att välja miljöanpassade lösningar i drift och vid underhåll samt innehar giltigt miljödiplom via BR.
  • Har en uppdaterad hemsida och är aktiv på hemsida eller sociala medier.
  • Kan påvisa något särskilt som hänt det senaste året eller åren som utmärker denna bygdegårdsförening.
Följande kriterier kan stärka kandidaturen ytterligare:
  • Har gjort en insats för att nå nya målgrupper.
  • Har barn- och ungdomsverksamhet.
  • Innehar giltigt ungdomsdiplom via BR.
  • Är aktiv i lokalsamhället genom att utveckla livskvalitet och attraktionskraft i bygden.