Bakgrundsbild

Nominera till guldnålen

Distriktsstyrelserna kan nominera till förbundets högsta utmärkelse inklusive guldnålen senast 28 februari 2023.

  1. Person som föreslås erhålla Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse skall under en lång tidsperiod aktivt deltagit i organisationen eller på annat sätt utfört en banbrytande insats för den samlade bygdegårdsrörelsen och dess idéer.
  2. Förslag om utdelande av högsta utmärkelsen väcks inom förbundsstyrelsen eller av distriktsstyrelse. Framställning från distriktsstyrelsen skall åtföljas av en motivering.
  3. Förslag enligt punkt 2 skall vara väckt inom förbundsstyrelsen eller inkommit riksförbundets kansli senast den tid som förbundsstyrelsen fastställer.
  4. Förbundsstyrelsen beslutar om förbundets högsta utmärkelse och guldnål som utdelas vid ordinarie förbundsstämma.

Stoppdatum för att inkomma med nomineringar inklusive motiveringar till förbundsstyrelsen är 28 februari 2023, skickas per mejl till info@bygdegardarna.se – skriv Nominering Guldnål i ärenderaden.