Bakgrundsbild

Distriktsstadgar

På förbundsstämman helgen den 1-2 juni 2019 antogs reviderade stadgar för bygdegårdsrörelsens alla tre nivåer.

Nytt för distrikten är att datumet för när distriktsstämma, årsrapportering och motioner senast ska ske/vara riksförbundet tillhanda är den 20 april (istället för den 30 april). Nytt är också att ordet ansvarig byts ut mot kontaktperson samt ordet bygg mot fastighet. Ex. Kontaktperson för fastighet, kontaktperson för kultur, kontaktperson för miljö etc. Den nya distriktsstadgan ska nu antas av alla 24 bygdegårdsdistrikt våren 2020 på distriktsstämmorna. Lokala tillägg kan göras förutsatt att de inte motsäger andra delar av stadgan (förbundsstyrelsen ska godkänna eventuella tillägg).

Läs och ladda ner den nya distriktsstadgan här:


Här finns förslag till normalstadgar för bygdegårdsföreningar

Här kan du läsa riksförbundets stadgar