Bakgrundsbild

Utbildning och konferens

Förbundet

BR erbjuder olika typer av utbildningar till exempel om styrelsearbete, arrangörskap, driftsfrågor, miljö, försäkringsfrågor, kultur, konst och film/bioverksamhet. dessa konferenser och utbildningar vänder sig oftast till de som är funktionärer inom distrikten.

Se kalendariet för aktuella kurser och konferenser

Distrikten

Distrikten bjuder in föreningar till nätverks-/kommunträffar för information och erfarenhetsutbyte för föreningarna i det aktuella distriktet. Distrikten erbjuder också olika utbildningar som tar upp funktionärernas roll och frågor kring drift av och verksamhet i bygdegården.

Förening

För föreningar som vill utbilda sig och sina medlemmar rekommenderar vi studiecirklar. Några förslag är:

  • Ideell förening – bilda, styra och utveckla
  • Kök – rusta ditt kök
  • Miljö – arbeta för Miljödiplom 1 och 2

Kontakta ditt distrikt eller Studieförbundet Vuxenskolan för mer information.