Bakgrundsbild

Utbildning och studiecirklar

Förbundet

BR erbjuder olika typer av utbildningar och konferenser under verksamhetsåret inom områden som styrelsearbete, arrangörskap, driftsfrågor, miljö, försäkringsfrågor, kultur, konst, film/bioverksamhet och landsbygdsutveckling.
Konferenserna vänder sig oftast till de som är funktionärer inom distrikten.

Förutom konferenser genomförs regionala utbildningsträffar i olika delar av landet, och digitala utbildningsträffar genom webbinarium.

Se kalendariet för aktuella kurser och konferenser

Distrikten

Distrikten bjuder in föreningar till nätverks-/kommunträffar för information och erfarenhetsutbyte för föreningarna i det aktuella distriktet. Distrikten erbjuder också olika utbildningar som tar upp funktionärernas roll och frågor kring drift av och verksamhet i bygdegården. Ta gärna kontakt med ert distrikt om ni har behov eller önskemål kring utbildningar.

Förening

Bygdegårdarnas Riksförbund erbjuder webbinarier och distansutbildningar i olika relevanta ämnen för bygdegårdsföreningar, exempelvis inom uthyrning, webbredigering, bidragsansökningar m.m. Läs mer om vad som är aktuellt i vårt kalendarium.

Riksförbundet samverkar även med Studieförbundet Vuxenskolan, som erbjuder ett stort antal studiecirklar för föreningar. Förutom att flertal utbildningar som finns digitalt, kan föreningar ta kontakt med sitt lokala studieförbund och skräddarsy utbildningar som passar era behov. Lokala studieförbundet arrangerar också grundläggande kurser för förtroendevalda inom styrelsearbete.

Exempel på utbildningar som finns digitalt genom Studieförbundet Vuxenskolans Föreningsbox:

  • Introduktion i föreningskunskap
  • Ledarskap
  • Valberedningsutbildning
  • Processledning, från idé till handling
  • Projektansökan
  • Kommunikation inom föreningslivet
  • Arrangörskap

Förutom SV:s utbildningar erbjuder även Bygdegårdarnas Riksförbund studiecirklar specifikt framtagna för bygdegårdar.

Kontakta ditt distrikt eller Studieförbundet Vuxenskolan för mer information.

Verksamhetsutvecklare organisation

Anna Öhman

070-440 89 42

anna.ohman@bygdegardarna.se