Bakgrundsbild

Bygdegårdsdistrikten

Det finns 24 distrikt inom Bygdegårdarnas Riksförbund med varierande antal anslutna föreningar. Distrikten arbetar för föreningarna på ett regionalt och lokalt plan och arrangerar.

Aktiva distrikt

Distrikten spelar en stor roll i BR. Planering och arbetsfördelning är därför viktigt för att möta föreningarnas behov. Det krävs att en strukturerad diskussion förs om hur verksamheten ska organiseras. Alla ekonomiska och personella resurser samt samarbetspartner måste användas på ett optimalt sätt.

Utbildningar och kurser för distrikten

Riksförbundet arrangerar årligen en del kurser och konferenser för distriktsfunktionärer.

Se kalendariet för aktuella kurser och konferenser

Kommunikatör och organisationsutvecklare

Jenny Dahlerus

070-789 05 13

jenny.dahlerus@bygdegardarna.se

Bygg- och miljöfrågor samt Landsbygdsprogrammet

Carina G. Hördegård

08-440 51 95

070-532 20 68

carina.hordegard@bygdegardarna.se
Om du behöver hjälp med att ta ut listor på föreningsfunktionärer kontakta:

Bygdegårdarnas Riksförbund

08-440 51 90

info@bygdegardarna.se