Bakgrundsbild

Ungdom

Bygdegårdarnas Riksförbund vill:

  • göra bygdegården till en naturlig mötesplats för barn och ungdomar
  • ge barn och ungdomar förutsättningar att förverkliga sina idéer
  • verka för att ungas engagemang ska värderas på samma sätt som vuxnas engagemang
Ta kontakt med oss för hjälp och tips!

Ungdom

Elinor Metsjö

070-344 65 53

elinor.metsjo@bygdegardarna.se

Film och ungdom

Anna Öhman

08-440 51 99

070-881 34 43

anna.ohman@bygdegardarna.se