Bakgrundsbild

Occupy Bygdegården

Occupy Bygdegården är ett ungdomsprojekt som finansieras av Boverket. Målet är att få igång mer ungdomsverksamhet i bygdegårdarna och få in fler unga ledamöter i styrelserna. Detta ska uppnås genom inspiration, utbildning och nya samarbeten.

Occupy Bygdegården Uppsala - logotyp

Projektet utgår ifrån respektive förenings förutsättningar, ambitioner och målsättningar. Föreningen sätter själv upp sina mål tillsammans med projektledaren som finns tillgänglig för föreningarna och är behjälpliga under hela projekttiden.

Occupy Bygdegården pågår i ett distrikt i taget och projektåret sträcker sig från augusti till juni. Distrikten får ansöka om att bli nästa projektdistrikt och riksförbundets Ungdomsråd beslutar vilket det blir.

Occupy Bygdegården kommer till Uppsala bygdegårdsdistrikt!

Nästa projektdistrikt är utsett! Det blir Uppsala bygdegårdsdistrikt som under perioden augusti 2022-juni 2023 kommer att fokusera extra mycket på att utveckla ungdomsverksamheten och få in fler unga ledamöter i styrelserna. Nio föreningar i distriktet har anmält sig till projektet och är nu redo att sätta igång!

Occupy Bygdegården Värmland 2020–2022

Trots pågående Coronapandemi gör de medverkande föreningarna sitt allra bästa för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet. De tänker nytt och kreativt och anpassar verksamheten efter rådande läge med digitala möten, aktiviteter i mindre grupper och uteverksamhet. De planerar också för framtiden – tar nya kontakter och söker stöd för kommande aktiviteter. Alla utifrån sin utgångspunkt. Distriktsstyrelsen diskuterar vad de kan göra för att stötta föreningarna med barn- och ungdomsverksamheten och hur de kan jobba med föryngring.

Occupy Bygdegården Jämtland 2019–2020

Under perioden augusti 2019-juni 2020 har distrikt och föreningar i Jämtland satsat extra på ungdomsverksamheten. Med hjälp av Den rullande bygdegården (se nästa flik) som har rullat runt i Jämtland har föreningarna arrangerat en mängd olika aktiviteter. En förening har startat upp ungdomsgård och andra har haft filmvisningar och pyssel med mera. Andra aktiviteter som arrangerats är LAN, barngympa, pingis och innebandykvällar, pepparkakshusbakning och luciafiranden.

Tidigare projekt: Occupy Bygdegården Dalarna 2018–2019 och Stockholm 2017–2018

Föreningarna har under projekten utvecklat och utökat sin barn- och ungdomsverksamhet på många olika sätt. De har startat upp samarbeten med studieförbund, andra föreningar, fritidsgårdar, med mera på orten, startat ungdomsråd och sökt pengar för barn- och ungdomsverksamhet, exempelvis från Boverket. Allt beroende på varje förenings ambition.

Lite exempel på vad som har gjorts under tidigare projekt:
  • En förening har startat upp en musikstudio – De har fått pengar från Boverket både för att bygga studion och anställa en projektledare.
  • En annan förening arrangerade sin första aktivitet någonsin för barn och unga. Ett julpyssel som var väldigt lyckat.
  • En tredje arrangerade en veckolång Matskola i samarbete med 4H.
  • Ytterligare en förening har startat en Vi Unga-förening och har en danskurs med en ung ledare.
  • Flertalet föreningar har haft Prova-på-cirkus med Cirkus Cirkör. En aktivitet som har fyllt bygdegårdarna med familjer i åldrarna 1-70 år.
  • En del föreningar har startat upp kontinuerlig verksamhet liknande ungdomsgård.
  • Många föreningar har haft filmvisningar för barn och unga.
  • Några föreningar har sökt pengar (och blivit beviljade) för att köpa in utrustning för att visa film.
Bakgrund

Occupy Bygdegården startade som ett treårigt ungdomsprojekt på Gotland 2013 som avslutades i juni 2016. Projektet var väldigt lyckat med massor av aktiviteter, nya Vi unga-föreningar och uppstart av Gotlands Vi Unga-distrikt. Ungdomarna i föreningarna arrangerar olika aktiviteter, utbildningar och verksamheter i bygdegårdarna.