Bakgrundsbild

Nyheter

Vilken fantastisk rörelse

En gång per år rapporterar Bygdegårdarnas Riksförbunds medlemmar kring sin verksamhet och ekonomi. Det ger en god bild av bygdegårdsrörelsen i Sverige idag. Vid ingången av 2023 hade Bygdegårdarna Riksförbund…

Första Hållbarhetsdiplomen beviljade

Nu har de första föreningarnas fått godkänt för Bygdegårdarnas Riksförbunds Hållbarhetsdiplom, som visar hur bygdegårdsrörelsen bidrar till och stärker de Globala målen. – Genom bygdegårdsrörelsens Hållbarhetsdiplom visar våra medlemsföreningar hur…

En växande folkrörelse

Bygdegårdsrörelsen växer och nu är fler bygdegårdar än någonsin anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund – 1 456 bygdegårdsföreningar med över 240 000 medlemmar. Under det gångna året har antalet medlemmar ökat…

Bygdegårdarnas Riksförbund anställer expert inom totalförsvar

Björn Körlof, ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademien, har anställts som expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar vid Bygdegårdarnas Riksförbund sedan 1 januari 2023. Bygdegårdarnas förbundsstämmouttalande betonade bygdegårdarna som resurs vid…

Elkompensationen omfattar bygdegårdsföreningar

Den 27 oktober presenterade regeringen tillsammans med Svenska kraftnät en modell för kompensation för höga elpriser. Alla elanvändare med eget nätavtal i SE3 och SE4 få ta del av stödet.…

Lansering av Hållbarhetsdiplom

Nu stärker vi bygdegårdsrörelsen hållbarhetsarbete genom ett Hållbarhetsdiplom. Bygdegårdsföreningarnas arbete är en viktig del i ett långsiktigt hållbart samhälle – med hållbarhetsdiplomeringen utvecklar och synliggör vi detta. Strävan efter ett…

Drygt 2,5 miljoner i lotteriöverskott

Bygdegårdarnas Riksförbund har tagit emot en check på 2 556 731 kronor från Landsbygdslotten. Pengar som ska komma bygdegårdsföreningarna till nytta. – Vi är så glada över att få detta överskott som…

Utomhusfilmturné i landets bygdegårdar

Utomhusfilmsuccén från förra sommaren i två bygdegårdsdistrikt blir i år fyra. Filmvisningsutrustning turnerar mellan olika bygdegårdar för att visa film i mörka augustikvällar. Förra året genomfördes turnéer av filmvisningar utomhus…