Bakgrundsbild

Nyheter

Våra nya stadgar

Här är en text om våra nya stadgar, mest för att testa sökfunktionen 🙂

Visa höstfilm i bygdegården

Bjud in till höstfilm i bygdegården. Bygdegårdarnas Riksförbund skickar ut affischer och popcornbägare gratis – passa på! Höstfilm i bygdegården 2018 Tillbaka till alla Filmnyheter  >>

Satsa på mötesplatser för att stärka landsbygden

Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar skriver gemensamt idag på Dagens samhälle om vikten av att satsa på samlingslokaler på landsbygden. Läs hela artikeln om att öka…

Gratis lovaktiviteter för barn

Arrangera gratis lovaktiviteter för barn 6-15 år! Regeringen har gett kommunerna möjlighet att arrangera avgiftsfria lovaktiviteter för barn 6-15 år. Hur kommunerna valt att använda pengarna ser väldigt olika ut.…

Bygdegårdar får stöd i att säga nej antidemokratiska organisationer

Ett rättsutlåtande gällande uthyrning till rasistiska och icke-demokratiska organisationer har tagits fram av Samlingslokalsorganisationernas samarbetskommitté, Samsam. Rättsutlåtandet pekar på att föreningsdrivna samlingslokaler bör ha rätt att neka uthyrning till rasistiska…

2,6 miljoner till Bygdegårdsförsäkringen

Under förbundsstämman på Marholmen 2-3 juni tog Bygdegårdarnas Riksförbund emot 2,6 miljoner kronor i skadebonus och återbäring från Länsförsäkringar Halland. Pengarna är öronmärkta för Bygdegårdsförsäkringens räkning och förbundsstyrelsen har tillsammans…

Ny vision för bygdegårdsrörelsen

En enig förbundsstämma antog den 3 juni 2018 en ny vision för Bygdegårdarnas Riksförbund och en plan för att engagera fler unga i bygdegårdsrörelsen. Läs mer om visionen och föryngringsplanen

Ungdomsanpassa bygdegården

Planerar din förening att söka utvecklingsbidraget för ungdomsverksamhet hos Boverket? Eller vill ni bara få lite hjälp på vägen för att skapa en mer inkluderande miljö? BR har tagit fram…