Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om oss
  • Information och åtgärder angående covid-19

Information och åtgärder angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar kontinuerligt och aktivt utifrån information kopplat till covid-19. Vi lyfter fram restriktioner, rekommendationer, lagar, krisstöd och annat som påverkar bygdegårdarnas verksamhet.

Restriktionerna upphörde 9 februari

Alla restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt privata sammankomster upphör den 9 februari. Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade även att klassificeringen av covid-19 som samhällsfarlig sjukdom planeras att tas bort. Pandemin går nu in i en ny fas där det ser hoppfullt ut för bygdegårdsrörelsen med sina hus att samlas i.

Tre rekommendationer till allmänheten kvarstår:
  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19
  • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

Länkar för mer information

Coronapandemin: Detta gäller just nu
På Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de regler, råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information.
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Läkemedelsverkets information om vaccinerna mot covid-19
Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram följande information för att förklara och bemöta olika påståenden.
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/lakemedelsverket-informerar

1177 Om covid-19 – coronavirus
www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus

Kontakt

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se

Kommunikatör

Jenny Dahlerus

070-789 05 13

jenny.dahlerus@bygdegardarna.se