Personuppgiftshantering

Bygdegårdarnas Riksförbund är måna om våra medlemmars personliga integritet, och vill därför informera om vår hantering av personuppgifter. I och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har hanteringen av personuppgifter anpassats till de skärpta lagkraven. Förbundsstyrelsen har antagit en policy för personuppgiftshantering som går att ladda ner nedan. Där framgår hur vi på förbundsnivå hanterar dina personuppgifter.

Bygdegårdarnas Riksförbund är personuppgiftsansvarig för uppgifter som hanteras på förbundsnivå. Observera att bygdegårdsdistrikt och bygdegårdsföreningar är personuppgiftsansvariga för sina respektive hanteringar av personuppgifter.

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål på vår hantering av personuppgifter, hör av dig till förbundssekreterare Karin Fälldin (se kontaktuppgifter nedan).

Du har också laglig rätt att klaga till datainspektionen direkt.

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se