Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om oss
  • Nationell träff: Kultur, konst och film med fokus på arrangörskap

Nationell träff: Kultur, konst och film med fokus på arrangörskap

Plats: Visby, Gotland
Datum: 15–17 september 2023

Pandemins restriktioner innebar en hård ansträngning på föreningarnas ekonomi. Publiken kan beskrivas som försiktiga i återstarten av kulturlivet. Omvärldsförändringar och hög inflation med allmänna kostnadsökningar har följt. Bygdegårdarnas Riksförbund har genomfört olika insatser för att stötta
återstarten av bygdegårdarnas kulturverksamheter, bland annat Kulturbygdsturnén.

Syftet med denna träff är att lyfta kultur, konst och film i bygdegårdsrörelsen men också att träffas och nätverka och utbyta goda idéer. Vi ser att vi tillsammans kan stärka bygdegårdsrörelsen som en hörnsten i svenskt kulturliv.

Målgrupp är i första hand distriktsordförande, distriktens kontaktpersoner inom konst, kultur och film samt kulturansvariga i arrangerande bygdegårdsföreningar samt förbundsstyrelsen och ledamöter i förbundsstyrelsens konst och kulturråd. Om möjligt, beakta gärna jämställdhets-, ålders- och mångfaldsperspektiven vid val av deltagare. Distrikten meddelar vilka fyra deltagare som medverkar från respektive distrikt senast måndag 22 maj 2023. Platsfördelningen avser både distriktsfunktionärer och deltagare från enskilda bygdegårdar. Totalt beräknas 96 deltagare från distrikten och 15 deltagare från förbundsstyrelsen samt 5 deltagare från förbundskansliet, totalt 116 deltagare fredag till söndag. Därutöver 4 särskilt inbjudna gäster. Om något distrikt önskar skicka fler än fyra deltagare anmäl reserver, i händelse att något distrikt inte kan fylla sina platser. Om du själv är intresserad av att delta, kontakta ditt bygdegårdsdistrikt.

Vid frågor kontakta:

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se