Bakgrundsbild

Verksamhetsplan 2022

Bygdegårdarna samlar Sverige

– mötesplats för delaktighet och gemenskap

Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med nära 1 450 bygdegårdsföreningar, är landets största riksorganisation för föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Den allmänna samlingslokalen är en mötesplats för alla med en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för folkbildning, möten, kultur, samhällsutveckling och fest. Den stora majoriteten av landets bygdegårdar finns på landsbygden. Bygdegårdsföreningen är den starka motor som behövs för att stärka samverkan och därigenom stärka den lokala gemenskapen som är nödvändig för att det lokala utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt.