Bakgrundsbild

Miljöstipendium

Bygdegårdarnas Riksförbund delar årligen ut ett miljöstipendium i samarbete med Bondens El på 5000 kronor (de två första åren tillsammans med Nordic Energy).

Miljöarbetet handlar om att hushålla med resurser i både arbetet med fastigheten och i verksamheten. Genom att hushålla med resurser och välja rätt material och produkter bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljö är en del av hållbarhetsarbetet som också innefattar social och ekonomisk hållbarhet.

Genom miljöstipendiet stöttar vi:

  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Bygdegårdarna är alla var för sig mycket starkt lokalt förankrade och arbetar med hela styrkan i närsamhället. Den verksamhet som vi bedriver i bygdegården påverkar oss direkt. Att samverka med och utnyttja alla möjligheter i närområdet är miljömässig hållbarhet.

Syfte
  • Uppmärksamma person(er) eller bygdegårdsförening/-distrikt som på ett aktivt och förtjänstfullt sätt arbetar med miljöfrågor kopplat till bygdegårdsrörelsen.
  • Lyfta fram miljöfrågorna ännu mer både internt och externt.
  • Visa att bygdegårdarna arbetar aktivt och engagerat med miljöfrågor.
Tidigare stipendiater

2022
Lisa Gärdt, ordförande, Värmskogs Bygdegård

2021
Södra Färs bygdegårdsförening, Solvalla, Skåne bygdegårdsdistrikt

2020
Östergrändens bygdegårdsförening, Gävleborgs bygdegårdsdistrikt

2019
Värmdö bygdegårdsförening, Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

2018
Carina Hellström, Skaraborgs bygdegårdsdistrikt

Verksamhetsutvecklare fastighet och hållbarhet

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se