Bakgrundsbild

Valberedning

Valberedningen förbereder valen till föreningens årsmöte. Det är ett ansvar som kräver noggrant förarbete och som har avgörande betydelse för föreningens framtid. Därför har valberedningen ett av de viktigaste uppdragen man kan ha i en förening. Här har vi samlat det du behöver för att få en övergripande koll på uppdraget som valberedare. 

Här har vi samlat det du behöver för att få en övergripande koll på uppdraget som valberedare.

Andra tips och mer information:
 • Bygdegårdarnas Riksförbund har utbildat föreningsutvecklare som håller i lokala träffar för föreningar över hela landet. Var med på utbildnings- och inspirationsdagar för att träffa eventuella kandidater till styrelsen, få inspiration och dela erfarenheter med andra engagerade i bygdegårdsrörelsen. Ta kontakt med ert distrikt för att få veta när nästa utbildnings- och inspirationsdagar är.
  Läs mer om utbildnings- och inspirationsdagar  >>
 • Motivera ideella – Bygdegårdarnas Riksförbund har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram en studiecirkel för att stärka arbetet med hur vi får fler engagerade och tar hand om engagemang på ett bra sätt inom föreningen. Samverka och folkbilda er gärna med andra valberedningar för att få fler infallsvinklar och perspektiv på ert arbete.
  Läs mer om studiecirkeln Motivera ideella  >>
 • Ungas delaktighet – Sidan Ungas delaktighet är ett bra verktyg för föreningar som vill bli bättre på att inkludera unga i bygden.
  www.ungasdelaktighet.se
 • Kompetensutveckla er! Som valberedning har ni möjligheter att få kompetensutveckling på olika sätt. Bygdegårdarnas Riksförbund samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), som erbjuder ett stort utbud av kurser och studiecirklar. Det finns också möjlighet att genom kontakt med SV anpassa kompetensutveckling efter era behov. Ta kontakt med er SV-avdelning eller gå in på hemsidan för digitalt utbud. www.sv.se/foreningsutveckling/foreningsboxen/verktygslada
  /foreningsverktyg/valberedningsutbildning
 • Boktips:
  Ordning och beredaidealistas.se/bocker/ordning-och-bereda
  Inkluflera – inkluderande medlemsrekryteringtrinambai.se/bocker/inkluflera
  Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behålla medlemmar –  trinambai.se/bocker/medlemsmodellen