Bakgrundsbild

Bli medlem

Välkommen som medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund. Här hamnar du bland andra föreningar, som också driver allmänna samlingslokaler, verksamhet och lokal utveckling.

Bygdegårdarnas Riksförbund är Sveriges största organisation för allmänna samlingslokaler – med över 1400 anslutna föreningar, över hela landet. Våra föreningar är fördelade på 24 distrikt och har totalt över 250 000 enskilda medlemmar.

Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund kan varje förening bli som driver en allmän samlingslokal, som vill verka enligt förbundets mål och stadgar. Den allmänna samlingslokalen ska vara öppen för alla att hyra — alla med demokratisk värderingsgrund.

Riksförbundet ger stöd kring:
 • Organisation
 • Byggnad
 • Verksamhet
 • Kommunikation
 • Utbildning
Ur BR:s stadgar:

§ 2 Ändamål

Bygdegårdarnas Riksförbund, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har till ändamål

 • att vara riksorganisation för landets bygdegårdsföreningar och andra föreningar som driver en allmän samlingslokal,
 • att verka för främjande av föreningsdrivna allmänna samlingslokaler och erbjuda mötesplatser för att värna mötesfriheten,
 • att genom aktiva insatser för en decentraliserad kulturverksamhet medverka till kulturell jämlikhet, samt
 • att i övrigt verka i enlighet med förbundets stadgar och program.

§ 3 Inträde

Medlemskap i förbundet kan erhållas av varje bygdegårdsförening eller liknande samlingslokalsammanslutning, vars stadgar kan godkännas av förbundets styrelse och som vill bidra till förverkligande av förbundets ändamål.

För att vara medlem i BR krävs att man ansluter sin bygdegård till Bygdegårdsförsäkringen, en prisvärd och bra försäkring som är skräddarsydd för en allmän samlingslokal.

Som medlem skall man också, utöver att betala den årliga avgiften, årligen lämna rapport över funktionärer, verksamhet och ekonomi.

Läs hela stadgarna

Medlemsförmåner
 • LRF Samköp – rabatter på möbler, kontorsmaterial, resor
 • Bygdegårdsförsäkringen
 • Konstdeposition
 • Nordic Green Energy
 • Tidskriften Bygdegården

Läs mer om medlemsförmåner

Medlemsavgift

Kostnader för att vara medlem är dels en fast avgift dels en avgift per kvadratmeter samt en ansvarsförsäkring. Kontakta BRs kansli, så tar vi fram kostnaden för ert medlemskap.

Beställ informationspaket

Sänd in namn på förening samt namn och adress till kontaktperson via e-post så översänder vi ett informationspaket. Det innehåller bland annat förbundets stadgar och idégrund, aktuella uppgifter på medlemsavgiftens storlek, ansökningshandlingar, aktuellt nummer av tidningen Bygdegården m.m.

Välkomna som medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund!

Beställ informationspaket, ställ en fråga eller ta reda på vad er medlemsavgift skulle bli. Mejla oss på info@bygdegardarna.se